Telefonní gateway Sipura SPA-1001

          

Sipura SPA-1001 patří mezi podporované zařízení pro 802.VOX .


Zjištění IP adresy SPA 1001:

Telefonní Gateway SPA 1001 má jen jeden konektor pro připojení k internetu. Je tedy nutné zapojit jej do routeru nebo do switche, jak je zřejmé z prvního obrázku.

Předpokládáme, že Váš Router umí přidělovat IP adresy automaticky.

K získaní IP adresy stačí zastrčit konektor od analogového přístroje do zdířky SPA 1001, zvednout sluchátko a vyťukat **** 110# . Bude Vám sdělena Vaše IP adresa (v anglickém jazyce).Váš telefonní přístroj můsí  mít nastavenou tónovou volbu.

Dnešní moderní routery by měly automaticky přidělovat IP adresy.

 


Nastavení SIPURY SPA-1001:

Tuto IP adresu zadejte do Vašeho internetového prohlížeče a potvrďte.

Zobrazí se vám úvodní obrazovka s tímto menu:

Po přepnutí by mělo menu vypadat takto:

Pro nakonfigurování telefonní linky je třeba kliknout na záložku "Line 1"

(Jelikož přístroj SPA-1001 používá stejný firmware jako SPA-2002 je zde v menu vidět také nastavení pro Line 2, tohoto menu si u SPA-1001 nevšímejte)

a v této části nastavíte parametry takto:

Nastavení "Proxy" by se mělo odvíjet od vašeho přiděleného tel. čísla.

Klikněte na tlačítko (zde v návodu) SIP server a napište Vaše tel. číslo pro službu vox.802

 SIP Server

Nastavení uložíte kliknutím na tlačítko "Submit All Changes". Tímto je ukončena konfigurace pro tel. bránu.

Pro správnou funkci musí být zapnuta tónová volba na tel. přístroji.

Při konfiguraci SIPURY zadávejte telefonní číslo bez mezinárodní předvolby. Čili bez "00420".

User ID: Zadáte vaše tel. číslo
Auth ID: Zadáte vaše tel. číslo
Password: Zadáte vaše uživatelské heslo

(Linka 2 u SPA-2002 se nastavuje stejně, pouze SIP Port bude 5064, jinak zbylé nastavení stejným způsobem jako pro Line 1).

Funkčnost vašeho telefonu můžete ověřit na následujících telefonních číslech:

709 - test hudba

710 - identifikace vašeho tel. čísla


Dial plán

Změna Dial planu pro české poskytovatele VoIP služeb v sekci Line1 , Dial plan :

(*xxx|112|15x|11[0-1,3-9]x|1[0,2-4,6-9]xx|[2-9]xxxxxxxxS0|00[1-9]xx.)

Názorná ukázka :

Nastavení uložíte kliknutím na tlačítko "Submit All Changes".


Doplňující nastavení:

Bezdrátové a jiné Telefony

Pokud jste Vlastníkem Bezdrátového tel. přístroje a chcete tento přístroj připojit K SPA 1001.

Musíte nastavit tyto hodnoty aby Vám Váš tel. přístroj vyzváněl .

sekce Regional a nastavit :

Ring Waveform: Trapezoid
Ring Voltage: 100
Ring Frequency:
35

Názorná ukázka

Nastavení uložíte kliknutím na tlačítko "Submit All Changes".


Zlepšení zvukové komunikace s ústřednou

Nastavení velikosti RTP paketů (zvukových paketů) na hodnotu 0.020

Nastavení se provede v záložce SIP - RTP Parameters - RTP Packet size 0.020

První obrázek se neshoduje, ale záložku SIP má každá SIPURA.

Názorná ukázka:

Nastavení uložíte kliknutím na tlačítko "Submit All Changes".


České oznamovací tóny

sekce Regional a nastavit :

Dial Tone : 425@-10;30(0.33/0.33/1,0.66/0.66/1)
Busy Tone : 425@-10;10(0.33/0.33/1)
Ring Back Tone : 425@-10;60(1/4/1)

Názorná ukázka

Nastavení uložíte kliknutím na tlačítko "Submit All Changes".


Nastavení časové zóny

sekce Voice, Advanced, Regional a nastavit :

Daylight Saving Time Rule má být tento řetězec:

start=3/-1/7/2:0:0;end=10/-1/7/3:0:0;save=1

Názorná ukázka :

Aby opravdu fungovalo časové nastavení je nutné nastavit NTP server v záložce System  položka NTP Server

cz.pool.ntp.org

Názorná ukázka :

Nastavení uložíte kliknutím na tlačítko "Submit All Changes".


Nastavení eliminace ECHA

Sekce Regional ,Miscellaneous , FXS Port Input Gain , FXS Port Output Gain .

Při zvětšení hodnoty z mínus “X“ na mínus větší . Tedy když je hodnota “-3“ můžete vyzkoušet “-6“ či jiné mínus číslo.

Echo by se mělo ztratit. Pokud ECHO zůstane, je třeba experimentovat s touto hodnotou, u každého zákazníka může být jiná .

Názorná ukázka :

Nastavení uložíte kliknutím na tlačítko "Submit All Changes".


Nastavení zrychlené volby pro vytáčení tel. čísel:

Pod čísly 2-9 lze zadat telefonní čísla pro rychle vytáčení.

 User, Speed Dial Settings, zadáte do Speed Dial 2Speed Dial 9 libovolná Vámi zvolená tel. čísla. (bez 00420)

 Speed Dial 2: **********

Speed Dial 9: **********

Názorná ukázka :

Nastavení uložíte kliknutím na tlačítko "Submit All Changes".


Nastavení síťového rozhraní je posledním krokem pro zprovoznění SPA-1001:

 Toto nastavení je třeba provést v souladu s parametry vašeho poskytovatele, v případě zákazníků sítě 802.cz je nastavení takovéto:

Nastavení uložíte kliknutím na tlačítko "Submit All Changes". Tímto je ukončena konfigurace síťového rozhraní.


Důležité informace pro zákazníka:

SPA 1001 obecně dva telefony na jednu zdířku paralerně zvládne bez problémů.

Resetování uživ. voleb SPA 1001 přes tel přistroj : **** po dostáni se do MENU navolit 877778 #

Resetování SPA 1001 do DEFAULTNÍHO nastavení : **** po dostáni se do MENU navolit 73738 # dále 1 #

Nedoporučujeme používat SPA 1001 a na PC software k telefonování zároveň, služba by nemusela fungovat správně .

Přepojení hovoru provedete stlačením tlačítka FLASH na Vašem tel přístroji  potom  *98 a následně tel. číslo v devítimístném tvaru a zavěsíte.

Jestliže máte nastaveny obě linky, jak Line1 tak taky Line2 a chcete volat přes Line1, vytočíte normálně číslo. Pro volání přes Line2 vytočíte před samotným číslem #.


Náměty či připomínky pište prosím na Dohled@802.cz .

V případě nějakých nejasnosti zařízení značky Linksys můžete také kontaktovat přímo výrobce na tel. "800800156" nebo emailem: support.cz@linksys.com